איך גג סולארי עובד?

מדובר במערכת פשוטה למדיי המורכבת ממספר רכיבים
כפי שרואים כאן:

תרשים המערכת הסולארית לפי מרכיבים ומעבר החשמל בינהם
1

פאנלים סולאריים שממירים את אור השמש לחשמל בזרם ישר
( DC) מחוברים לגג רעפים/בטון/פרגולה בעזרת מסילות אלומיניום (אישור קוסטרוקטור לעמידת גג במשקל ועמידות ברוח). 25 שנה אחריות לתפוקה, 10 שנים לשבר מיצרן/יבואן; שלוש עד חמש שנים אחריות התקנה מחברת התקנה.

2

ממיר – חשמל DC לזרם חילופין ( AC) לשם שימוש ברשת החשמל. 12 שנים אחריות יצרן/יבואן, יש למקמו בהתאם להנחיות בטיחות בקרינה ולחברו לארון החשמל (עדיף לבנות תעלות ייעודיות).

3

מארון החשמל החשמל מוזרם את מכשירי החשמל בבניין או החוצה אל הרשת בהתאם לדרישה ממכשירי החשמל בבניין בכל רגע נתון. חיבור החשמל חייב להיות חוקי, תלת פאזי ותקין (באישור חשמלאי, ביקורת חח"י כל חמש שנים).

4

מונה דו כיווני – שמונה את צריכת חשמל ואת ייצור החשמל עבור התחשבנות עם הלקוח.

5

חיבור לרשת החשמל הארצית – לצורך ייצוא עודפי חשמל שאינם נצרכים בבניין וקבלת חשמל מהרשת כאשר המערכת אינה מייצרת מספיק חשמל כדי לענות על הביקוש (למשל בלילה). בנוסף אפשרי לחבר למערכת גם מערכת אגירה (בטריה) כך שחלק מהעודפים יטעינו אותה לפני שהם מיוצאים לרשת.